Międzynarodowy Festiwal Parkour 2023

  Formularz zapisu na Międzynarodowy Festiwal Parkour - MFP 2023

  Oświadczam w imieniu własnym, iż ja

  Dane uczestnika:

  Imię uczestnika

  Nazwisko uczestnika

  Adres email

  Nr telefonu

  Data urodzenia

  Miejsce urodzenia

  WYBIERZ SWOJE OPCJE 🙂

  Nocleg:

  Koszulka:

  Rozmiar koszulki

  Koszt:

  299 zł

  299 + 95 = 394 zł

  299 + 70 = 369 zł

  299 + 95 + 50 = 444 zł

  przed rozpoczęciem udziału w wydarzeniu Międzynarodowy Festiwal Parkour - MFP 2023 organizowanym przez Klub Sportowy „Movement” na sali Movement Arena zapoznałem się z regulaminem MFP 2023 i akceptuję go. Mam świadomość, iż uprawianie takich dyscyplin sportu jak parkour, freerunning, OCR nawet pod właściwym nadzorem oraz przy stosowaniu odpowiednich zabezpieczeń, wiązać́ się może z ryzykiem wystąpienia różnego rodzaju urazów.

  Oświadczam, że zapoznałem się z Polityką Prywatności i wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych przez Klub Sportowy "Movement".

  Zdaję sobie sprawę, iż w trakcie Międzynarodowego Festiwalu Parkour - MFP 2023 rejestrowane będą materiały viedo/audio dokumentujące przebieg zawodów i wyrażam zgodę̨ na publikację wizerunku mojego podopiecznego przez Organizatorów na stronach internetowych, portalach społecznościowych oraz udostępniania w materiałach komercyjnych i naukowych.

  Oświadczam, że podane przeze mnie informacje są kompletne i zgodne z prawdą. Jestem świadomy odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych oraz za złożenie oświadczenia niezgodnego z rzeczywistym stanem faktycznym.

  na przesyłanie mi za pomocą̨ środków komunikacji elektronicznej (e-mail) informacji handlowych i marketingowych przez Klub Sportowy "Movement", zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (jt. Dz.U. 2019, poz. 123) na podany adres email. na przesyłanie mi za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (SMS) informacji handlowych i marketingowych przez Klub Sportowy "Movement", zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (jt. Dz.U. 2018 poz.1954) na podany numer telefonu.

  Po kliknięciu przycisku wyślij otrzymają Państwo maila z potwierdzeniem zapisu 🙂
  Prosimy sprawdzić również folder SPAM.


  Do zapłaty - prosimy o zapisanie kwoty 🙂

  299 zł

  299 + 95 = 344 zł

  299 + 70 = 369 zł

  299 + 50 + 95 = 394 zł   Formularz zapisu na Międzynarodowy Festiwal Parkour - MFP 2023

   Wyrażam zgodę na udział

   w Międzynarodowym Festiwalu Parkour - MFP 2023.

   Dane uczestnika:

   Imię uczestnika

   Nazwisko uczestnika

   Nr telefonu

   Data urodzenia

   Miejsce urodzenia

   WYBIERZ SWOJE OPCJE 🙂

   Nocleg:

   Koszulka:

   Rozmiar koszulki

   Koszt:

   299 zł

   299 + 95 = 394 zł

   299 + 70 = 369 zł

   299 + 50 + 95 = 444 zł

   Dane opiekuna:

   Imię i Nazwisko opiekuna

   Data urodzenia

   Miejsce zamieszkania

   Telefon

   Adres email

   Zapoznałem się z regulaminem MFP 2023 i akceptuję go, oraz informuje, że przekazałem jego treść podopiecznemu. Mam świadomość, iż uprawianie takich dyscyplin sportu jak parkour, freerunning, OCR nawet pod właściwym nadzorem oraz przy stosowaniu odpowiednich zabezpieczeń, wiązać się może z ryzykiem wystąpienia różnego rodzaju urazów.

   Oświadczam, że zapoznałem się z Polityką Prywatności i wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych przez Klub Sportowy "Movement".

   Zdaję sobie sprawę, iż w trakcie Międzynarodowego Festiwalu Parkour - MFP 2023 rejestrowane będą materiały viedo/audio dokumentujące przebieg zawodów i wyrażam zgodę̨ na publikację wizerunku mojego podopiecznego przez Organizatorów na stronach internetowych, portalach społecznościowych oraz udostępniania w materiałach komercyjnych i naukowych.

   Oświadczam, że podane przeze mnie informacje są kompletne i zgodne z prawdą. Jestem świadomy odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych oraz za złożenie oświadczenia niezgodnego z rzeczywistym stanem faktycznym.

   na przesyłanie mi za pomocą̨ środków komunikacji elektronicznej (e-mail) informacji handlowych i marketingowych przez Klub Sportowy "Movement", zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (jt. Dz.U. 2019, poz. 123) na podany adres email. na przesyłanie mi za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (SMS) informacji handlowych i marketingowych przez Klub Sportowy "Movement", zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (jt. Dz.U. 2018 poz.1954) na podany numer telefonu.

   Po kliknięciu przycisku wyślij otrzymają Państwo maila z potwierdzeniem zapisu 🙂
   Prosimy sprawdzić również folder SPAM.


   Do zapłaty - prosimy o zapisanie kwoty 🙂

   299 zł

   299 + 95 = 344 zł

   299 + 70 = 369 zł

   299 + 50 + 95 = 394 zł