Dane rodzica/opiekuna:

  Dane uczestnika:

  Dieta:

  Dodatkowe uwagi:

  Data urodzenia

  Faktura


  Koszt:

  1890 zł  Oświadczam, że zapoznałem się z Polityką Prywatności i wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych przez Klub Sportowy "Movement".

  Oświadczam, że podane przeze mnie informacje są kompletne i zgodne z prawdą. Jestem świadomy odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych oraz za złożenie oświadczenia niezgodnego z rzeczywistym stanem faktycznym.