SZKOLENIA

Jako Klub Sportowy Movement oraz Polska Federacja Parkour i Freerun organizujemy kursy dla przyszłych instruktorów Parkour i Freerun. Chcemy ujednolicić metodykę nauczania oraz zapewnić bezpieczeństwo osobom zaczynającym trening Parkour.