Formularz zapisu na Międzynarodowy Festiwal Parkour 2021

  Imię uczestnika  Nazwisko uczestnika  Adres email  Nr telefonu  Pakiet:  Rozmiar koszulki  Wiek (min. 15 lat)


  Imię i Nazwisko opiekuna


  Telefon opiekuna

  Koszt:

  120 zł
  160 zł  Oświadczam, że zapoznałem się z Polityką Prywatności i wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych przez Klub Sportowy "Movement".

  Oświadczam, że podane przeze mnie informacje są kompletne i zgodne z prawdą. Jestem świadomy odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych oraz za złożenie oświadczenia niezgodnego z rzeczywistym stanem faktycznym.


  Po kliknięciu przycisku wyślij otrzymają Państwo maila z potwierdzeniem zapisu 🙂 Prosimy sprawdzić folder SPAM.